t.me/atinfo_chat Telegram группа по автоматизации тестирования

Cách so sánh 2 ảnh đưa ra sự khác biệt xử lý với android

Теги: #<Tag:0x00007f08015c6df8> #<Tag:0x00007f08015c6c90> #<Tag:0x00007f08015c6a38>

Vấn đề tối đang gặp phải là: Tôi chưa tìm ra được giải pháp xử lý so sánh đối chiếu 2 ảnh images với dự án android

Tôi đang bế tắc không tìm ra được cách giải quyết vấn đề: Thư viện và hàm xử lý ảnh với dự án tôi đang làm android sử dụng Robot framework và appium

Mong được các chuyên gia và m.n xử lý và giải quyết giúp tôi. Xin cám ơn all mọi người.

To compare images, you can use the library https://github.com/pazone/ashot
It is advisable to ask your questions in English, if you cannot in Russian or Ukrainian.