Паттерн проектування для роботи з Azure CosmosDB

Привіт. Зайшла задача на автоматизацію API тестів та БД CosmosDB. Не можу найти якогось паттерна проектування для робити з цією БД. Я раніше на робив з Azure DB, можливо щось не знаю де шукати.

Для роботи з CosmosDB використав бібліотеку 'com.microsoft.azure:azure-storage:8.6.0' і зєднуюсь з БД через CloudStorageAccount. Потрібно буде робити запити типу Select, Update, Insert, Delete.

Для прикладу, код запиту виглядає так:

String config = "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=name;AccountKey=key;TableEndpoint=https://endpoint.table.cosmos.azure.com:443/";
    CloudStorageAccount cloudStorageAccount = CloudStorageAccount.parse(config);

    CloudTableClient tableClient = cloudStorageAccount.createCloudTableClient();
    try {
      CloudTable cloudTable = tableClient.getTableReference("tableName");
      cloudTable.createIfNotExists();

      TableQuery<TestEntity> query =
          new TableQuery<TestEntity>()
              .where(TableQuery.generateFilterCondition("ColumnName",
                  TableQuery.QueryComparisons.EQUAL, "testValue"));
      Iterable<TestEntity> it = cloudTable.execute(query);
      List<TestEntity> list= StreamSupport.stream(it.spliterator(), false).collect(Collectors.toList());

    } catch (StorageException e) {
      e.printStackTrace();
    }

TestEntity - це клас, який реалізовує колонки табличики.

При реалізації своєїї абстракції зіштовхнувся з такими питаннями:

 1. Для роботи з БД використувують Sigleton для створення одного конекшина, не розумію, як його зробити з CloudStorageAccount.
 2. Осікльки ми робимо для кожної таблички окремий клієнт CloudTable cloudTable = tableClient.getTableReference("tableName");, відповідно для кожної таблички потрібно буде зробити свій клас з запитами. Але тоді сильно буду завязуватись на реалізації query ->
TableQuery<TableEntity> query =
          new TableQuery<TableEntity>()
              .where(TableQuery.generateFilterCondition(columnName,
                  operation, value));

а саме на типі фільтрів where (можуть такі варіанти select, take, getColumns ітд) і на типі порівнювального оператора TableQuery.QueryComparisons.EQUAL (можуть бути NOT_EQUAL, GREATER_THAN ітд)

Приклад методу:

  public static List<TableEntity> select(String columnName, String operation, String value) {
    Iterable<TableEntity> resultQuery = null;
    try {
      CloudStorageAccount cloudStorageAccount = CloudStorageAccount.parse(config);
      CloudTableClient tableClient = cloudStorageAccount.createCloudTableClient();
      CloudTable cloudTable = tableClient.getTableReference(tableName);
      cloudTable.createIfNotExists();

      TableQuery<TableEntity> query =
          new TableQuery<TableEntity>()
              .where(TableQuery.generateFilterCondition(columnName,
                  operation, value));

      resultQuery = cloudTable.execute(query);

    } catch (StorageException | URISyntaxException | InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return StreamSupport.stream(resultQuery.spliterator(), false).collect(Collectors.toList());
  }

або метод, який вже приймає запит

  public static List<TableEntity> select(TableQuery<TableEntity> query) {
    Iterable<TableEntity> resultQuery = null;
    try {
      CloudStorageAccount cloudStorageAccount = CloudStorageAccount.parse(config);
      CloudTableClient tableClient = cloudStorageAccount.createCloudTableClient();
      CloudTable cloudTable = tableClient.getTableReference(tableName);
      cloudTable.createIfNotExists();

      resultQuery = cloudTable.execute(query);

    } catch (StorageException | URISyntaxException | InvalidKeyException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return StreamSupport.stream(resultQuery.spliterator(), false).collect(Collectors.toList());
  }

Прошу допомогти створити цей паттерн або якщо хтось може поділитись паттерном/дати силку на паттерн проектування для роботи з Microsoft Azure CosmosDB, буду вдячний.

ПС: Я пробував через бібліотеку 'com.microsoft.azure:azure-cosmosdb:jar:2.6.5' але не можу зєднатись таким способом чомусь, видає 400 BadRequest, url до БД і MasterKey коректні.

1 симпатия

Это международный портал и кажется с большей вероятностью ответят, если текст будет на русском языке :slight_smile:

Привет. Покажу, как я это реализовал, буду рад вашим комментариям.

Клас, где создается коннект к БД, клиент к таблице ну и собственно мэтод, который делает запрос.

public class TableRequest {
  private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(TableRequest.class);
  private CloudTableClient currentClient;

  public TableRequest() throws URISyntaxException, InvalidKeyException {
    currentClient = createClient();
    logger.info("New connection to Cosmos DB created");
  }

  public <T extends TableEntity> Iterable<T> select(String table, TableQuery<T> query) throws URISyntaxException, StorageException {
    CloudTable cloudTable = currentClient.getTableReference(table);
    logger.info("CloudTableClient created");
    cloudTable.createIfNotExists();
    return cloudTable.execute(query);
  }

  private CloudTableClient createClient() throws URISyntaxException, InvalidKeyException {
    CloudStorageAccount cloudStorageAccount = CloudStorageAccount.parse(System.getProperty(COSMOS_DB_CONFIG));
    logger.info("Cloud storage account created from the connection string");
    CloudTableClient tableClient = cloudStorageAccount.createCloudTableClient();
    logger.info("Created a new Table service client");
    return tableClient;
  }
}

Клас, где создается сам запрос

public class Query {
  private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Query.class);
  public static TableQuery<SomeTableEntity> getAssetSometInfo(String columnName, String operation, String value){
    TableQuery<SomeTableEntity> query = new TableQuery<SomeTableEntity>()
        .where(TableQuery.generateFilterCondition(
            columnName,
            operation,
            value)
        );
    logger.info("Query created -> " + query.getFilterString());
    query.setClazzType(SomeTableEntity.class);
    return query;
  }
}

Клас, который есть объектом полей в БД (пример)

public class SomeTableEntity extends TableServiceEntity {
  private String id;
  private String type;

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id;{
    this.id; = id;
  }

  public String getType;() {
    return type;
  }

  public void setType(String type;{
    this.type; = type;
  }
}

В самом тесте код смотрится так:

private void testSomeDataAfterSomething(String type, String id) throws URISyntaxException, StorageException {
    Iterable<SomeTableEntity> iterable = tableRequest.select(Table.SOME.getName(),
        Query.getAssetEventInfo(
            "Id",
            TableQuery.QueryComparisons.EQUAL,
            id));
    logger.info("Select was done");

    List<SomeTableEntity> someList = StreamSupport.stream(iterable.spliterator(), false).collect(Collectors.toList());
    SomeTableEntityevent some = someList .get(someList .size() - 1);
    assertEquals("Incorrect SomeId with id " + id, id, some.getId());
    assertEquals("Incorrect SomeType with id " + id, type, some.getType());
    
}

Если нужно проверить много данных (не последнюю запись в БД)

AtomicInteger counter = new AtomicInteger(0);
someList .forEach(some -> {
      int d = counter.getAndIncrement();
      assertEquals("Incorrect SomeId with id " + id, id, some.getId());
      assertEquals("Incorrect SomeType with id " + id, type, some.getType());
      });

Возникли такие проблемы:

 1. Тести запускаются параллельно в несколько потоков, соответственно создается n-потокв конекшинов к БД. У нас cucumber, коннект к БД создаю в классе со степами. Использовал аннотацию @Before, чтобы перед запуском Feature файла создавался коннект, но это происходит в каждом потоке (С cucumber пока на очень на Вы) :
private TableRequest tableRequest;

@Before("@FEATURENAME")
public void connectToCosmosDB() throws URISyntaxException, InvalidKeyException {
    tableRequest = new TableRequest();
  }

FEATURENAME - это файл с сценариями

@FEATURENAME 
Feature: Feature name
 1. Запроси в БД происходят раньше записи, пришлось написать класс c медом RETRY
  Проблема решилась. Тут несколько примеров - первый, второй