Падають тести з помилкою Too many connections

Написав тести на сервак (Java, Testng), в сумі вишло близько 200. Під час проходження їх, деякі тести подають з помилкою om.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Too many connections. Знаю, що в кожного сервака є виставлене своє максимальне число відкритий конекшенів - для зміни його треба робити задачку на адмінив і тд. Мені здається, що є інший спосіб контроювати якось кількість конекшенів до БД.

Зєднання з БД використувається таким методом:

public static Connection connectToDB() throws ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException, SQLException {
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    return DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASS);
  }

Приклад запиту в БД:

public static int getUserId(String deviceId, int appId) throws ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException, SQLException {
    int userId = 0;
    Statement st = connectToDB().createStatement();
    ResultSet vv = st.executeQuery("SELECT user_id FROM .........");

    while (vv.next()) {

      userId = vv.getInt("user_id");
    }
    st.close();
    connectToDB().close();
    return userId;
  }

Я пробував робити затримку через Thread.sleep(), але результат не змінився. Завжди вилітає помилка Too many connections на одинх і тих самих тестах.
Дану проблему гуглив, але чіткої відповіді не найшов (або не зрозумів). Підскажіть, хто стикався з такою проблемо і як її вирішив?

А getUserId() откуда дёргается? И где в методе используются deviceId и appId? зачем эти параметры?

Маю клас DataBaseQueries, в якому присутній метод connectToDB() і методи типу getUserId(String deviceId, int appId).
В методі getUserId(String deviceId, int appId) параметри deviceId і appId використовуються в SELECT, я їх видалив, так як це не має значення.

public class DataBaseQueries {
  static private String DB_URL = "";
  static private String DB_USER = "";
  static private String DB_PASS = "";

  public static Connection connectToDB() throws ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException, SQLException {
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
    return DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASS);
  }


  public static int getUserId(String deviceId, int appId) {
  }

  public static String getUserData(int userId){
  }
}

Тобто у вас під час запуску необхідно тримати таку велику кількість відкритих коннекшенів? Можливо варто спробувати їх закривати післ отриання відповіді, або використовувати один відкритий звязок з базою данних і його перевиконистовувати?

1 Like

Та ні, не потрібно тримати відкриті конекшини. А що, в методі getUserId я не закриваю конекшин цим кодом

st.close();
connectToDB().close();

Это у тебя создает новый коннект и его закрывает а предыдущий ты не закрыл т.к. он у тебя:

исходя из этого нужно исправить:

connectToDB().close(); -> Statement.close();

Так я ж закриваю… Створюю обєкт Statement st, а в кінці метод закриваю його st.close(); + connectToDB().close();
Спробував поміняти місцями закриття connectToDB() і st - але нічого не змінилось.

Во-первых, подключение к БД - дорогая операция. Т.е. гораздо эффективней в вашем случае держать один конекшен от начала и до конца тестового набора.

Во-вторых, как уже отметили выше, - после закрытия стейтмента вы открываете новый конекшен и сразу же закрываете. Но старый, при этом, по-прежнему остается висеть. При вашей текущей реализации вы не сможете сделать иначе до тех пор, пока не вынесите конекшен на уровень инстанс филда.

1 Like

Відкриваю один конекшин перед усіма тестами, і закриваю його після пройдених тестів.

@BeforeSuite
  public void openConection() throws ClassNotFoundException, SQLException, InstantiationException, IllegalAccessException {
    openConectionToDB();
  }

  @AfterSuite
  public void closeConection() throws ClassNotFoundException, SQLException, InstantiationException, IllegalAccessException {
    closeConectionToDB();
  }

методи close i open

public static void openConectionToDB() throws ClassNotFoundException, SQLException, InstantiationException, IllegalAccessException {
    st = connectToDB().createStatement();
  }

  public static void closeConectionToDB() throws ClassNotFoundException, SQLException, InstantiationException, IllegalAccessException {
    connectToDB().close();
    st.close();
  }

Дякую за допомогу, проблема вирішилась, тести проходять.

1 Like

Вибач не туди подивився :slight_smile: