t.me/atinfo_chat Telegram группа по автоматизации тестирования

Не можу в тестах відкрити URL через фреймворк XCTests

Теги: #<Tag:0x00007f9afa1923b8> #<Tag:0x00007f9afa192548>

Пишу тести для iOs апи на swift, автоматизовую за допомогою фреймоврку XCTest. Виникла проблема з відкриттям URL. В документаціє вказано, що з 10 iOs використрвується такий метод :slight_smile:

UIApplication.shared().open(url: URL, options: [String: AnyObject], completionHandler: ((Bool) -> Void)?)

Приклад:

func testOpenUrl() {
  
  let webSite = "https://google.com"
  
  if let url = URL(string: webSite) {
    if #available(iOS 10, *) {
      UIApplication.shared.open(url, options: [:],
                   completionHandler: {
                    (success) in
                    print("Open \(webSite): \(success)")
      })
    } else {
      let success = UIApplication.shared.openURL(url)
      print("Open \(webSite): \(success)")
    }
  }
  
}

Але результат завжди вертається

Open https://google.com: false

Якщо таким же ж чином відкрити URL в основному коді (не в тестах) - то результат буде позитивни (URL відкриється)

Хто зтикався з такою проблемою? Підскажіть - як вирішили її!

Я подозреваю, что этот метод асинхронный, поэтому Вам нужно ждать открытия самостоятельно. Тест же синхронный и оканчивается до открытия URL.