t.me/atinfo_chat Telegram группа по автоматизации тестирования

Не формується список посилань через List<WebElement>

Теги: #<Tag:0x00007f7497617660> #<Tag:0x00007f7497617570>

Мені потрібно отримати список посилань, які присутні на сторінці, але не всі - ті, які знаходяться в певному boxi. Їх я можу отримати створивши List з локатором, який мені дає ті посилання.Через FirePath запит написав - виділяє мені, те що треба, а коли запускаю тест - довжина масива дорівнює 0. Приведу приклад в на сторінці гугла, де відкриваю гугл, вводжу якісь дані, отримую сторінку з посиланнями.

public class GoogleSearchTest {

  private WebDriver browser;
  private MainGooglePage mainGooglePage;

  @BeforeClass
  public void setUp() {
    browser = new FirefoxDriver();
    browser.manage().window().maximize();
    browser.get(MainGooglePage.startGoogleLink);
    mainGooglePage = new MainGooglePage(browser);
  }

  @Test
  public void testing() throws InterruptedException {
    System.out.println(mainGooglePage.getTitlePage());
    mainGooglePage.checkStartGoogle();
    mainGooglePage.searchDataInGoogle("Den Simmons");

    mainGooglePage.openMewLink();
  }
}


public class MainGooglePage {
  private final WebDriver driver;
  public static final String startGoogleLink = "https://www.google.com.ua/";

  public static final By searchLocator = By.id("lst-ib");
  public static final By locatorStartSearch = By.name("btnG");
  public static final By locatorAllLink2 = By.xpath(".//*[@id='rso']/div[2]/li/div/h3/a");
  public static final By locatorAllLink = By.xpath(".//*[@id='rso']//h3/a");

  public MainGooglePage(WebDriver driver) {
    this.driver = driver;
  }

  public void searchDataInGoogle(String data) {
    driver.findElement(searchLocator).sendKeys(data);
    driver.findElement(locatorStartSearch).click();
  }

  public void checkStartGoogle() {
    Assert.assertEquals(driver.getTitle(), "Google");
  }

  public String getTitlePage() {
    return driver.getTitle();
  }

  public List<WebElement> getListWebElement(){
    return driver.findElements(locatorAllLink);
  }

  public List<String> getListLink(){
    ArrayList<String> linkList = new ArrayList<String>();
    for (int i = 0; i < getListWebElement().size(); i++) {
      linkList.add(getListWebElement().get(i).getText().toString());
    }
    return linkList;
  }

  public void openMewLink() throws InterruptedException {
    System.out.println(getListLink().size());
    if (getListLink().size()!=0){
      for (int i = 0; i < getListLink().size(); i++) {
        System.out.println(getListLink().get(i));
        driver.findElement(By.linkText(getListLink().get(i))).click();
        driver.getTitle();
        Thread.sleep(1000);
        driver.navigate().back();
        Thread.sleep(300);
      }
    }
  }
}

Що я не правильно роблю? Порадьте інший спосіб.

Поглянь тут http://software-testing.ru/forum/index.php?/topic/21522-rabota-s-findelements/

У Вас действие:

заканчивается кликом по кнопке.

После этого сразу ничего не появляется, надо дождаться результатов поиска.
Учитеcь использовать WebDriverWait и ExpectedConditions.

1 Симпатия

Дякую! А я все не міг зрозуміти, чому в мене раз через 10, список заповнювався посиланнями. Поставив WebDriverWait - працює :smile: